València: Els tècnics d’emergències sanitàries com a carn de canó

image_pdfimage_print
Fa temps que els Tècnics d’Emergències Sanitàries estan denunciant la precarització i desmantellament del servei d’emergències per part de la Generalitat.

Ja en juliol de 2018 ens fèiem ressò de la precària situació que sofrien els treballadors d’emergències sanitàries, servei vital per al correcte funcionament de la sanitat pública i imprescindible en emergències a gran escala, estava sent venut a empreses privades en favor de precaritzar als treballadors. És a dir, la socialdemocràcia estava venent la nostra salut i integritat al millor postor, i la moneda de canvi eren les condicions laborals dels treballadors.

Des d’aleshores poc o res ha canviat, la precarització, menyspreu i ninguneig per part de la Generalitat als tècnics resta en peu, però les mesures preses arrel de la “crisi” del Coronavirus demostra que la socialdemocràcia no sols ven les nostres vides a empreses privades, sinó que per a ells les vides dels treballadors signifiquen poc més que uns pocs euros.

Als TES se’ls va negar el accés als vestits EPI(Equipaments de Protecció Unipersonal) al començament d’aquesta “crisi” amb la premissa de que són equipaments “massa cars”, mesura que ha estat substituïda ara amb l’entrega dels equipaments sobrants o disponibles, cosa que ha derivat en la cancel·lació d’alguns dels serveis per falta d’equipament. Sumat a açò, han canviat les mascaretes de protecció, de un factor FPP3 que atorga una protecció superior a FPP2, que són d’un factor mitjà. De nou, amb la premissa dels diners. A més a més, en alguns llocs, les proteccions són assignades segons titulació, major protecció per als metges i infermers, menor per als TES.

Les ambulàncies que estan sent utilitzades per al transport son netejades pels propis tècnics, sense cap tipus de especificació ni formació prèvia, perquè contractar una empresa que esterilitzara correctament les ambulàncies era “massa car”. Tampoc se’ls facilita, ni des de la Generalitat ni des de les empreses, formació alguna del mode d’actuació o funcionament davant un possible cas de Coronavirus.

A tots aquests punts es suma la total negligència i temerària mesura per part de les empreses, que obliguen als tècnics a llavar els seus equips a les seues pròpies cases, juntament amb la seua roba personal o la de les seues famílies.

La situació és insostenible per al sistema d’emergències, cada volta hi ha un major nombre d’alertes, inclús abans del Coronavirus, degut a la falta d’ambulàncies que deixà la retallada del 2013 amb el govern del Partit Popular, i que ni PSOE ni Compromís han dubtat en mantenit.

Una vegada més la realitat ens demostra que, ja sigui al dia a dia o una epidèmia, les vides dels treballadors a les empreses i als governs els importen més bé poc. Prioritzen els costos econòmics a la vida dels nostres TES, a qui se’ls tracta com poc més que instruments que es trenquen. Treballador, el capitalisme et posa en perill i t’utilitza de moneda de canvi per enriquir a les empreses, ¡No deixes que et tracten com a un objecte prescindible! Sense treballadors no hi ha producció, ni sistema sanitari, ni educació. Els treballadors ho som tot.

Organitza’t front a les retallades i la precarització!
Organitza’t front a un sistema que et maltracta!
Respecte i solidaritat obrera!


Comitè Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol en València


València: Los técnicos de emergencias sanitarias como carne de cañón

Desde hace tiempo los Técnicos de Emergencias Sanitarias vienen denunciando la precarización y desmantelamiento del servicio de emergencias por parte de la Generalitat.

Ya en julio de 2018 nos hacíamos eco de la precaria situación que sufrían los trabajadores de emergencias sanitarias, cuyo servicio, vital para un correcto funcionamiento de la sanidad pública e imprescindible en emergencias a gran escala, estaba siendo vendido a empresas privadas en favor de precarizar a los trabajadores. Es decir, la socialdemocracia estaba vendiendo nuestra salud e integridad al mejor postor, y la moneda de cambio eran las condiciones laborales de los trabajadores.

Desde entonces poco o nada ha cambiado, la precarización, menosprecio y ninguneo por parte de la Generalitat a los técnicos sigue en pie, pero las medidas tomadas a raíz de la “crisis” del Coronavirus demuestran que la socialdemocracia no solo vende nuestras vidas a empresas privadas, si no que para ellos las vidas de los trabajadores significan poco más que unos pocos euros.

A los TES se les ha negó el acceso a los trajes EPI (Equipos de Protección Unipersonales) al inicio de esta “crisis” con la premisa de que son equipos “muy caros”, medida que se ha sustituido ahora con la entrega de los equipos sobrantes o disponibles, cosa que ha derivado en la cancelación de algunos de los servicios por la falta de equipos. Sumado a esto, han cambiado las mascarillas de protección, de un factor FPP3 que otorga una protección superior a FPP2, que son de factor medio. De nuevo, con la premisa del dinero. Además, en algunos lugares, las protecciones están siendo asignadas según titulación, mayor protección para médicos y enfermeros, menor para los TES.

Las ambulancias que están siendo utilizadas para el transporte son limpiadas por los propios técnicos, sin ningún tipo de especificación ni formación previa, ya que contratar una empresa que esterilizara correctamente las ambulancias era “demasiado caro”. Tampoco se les facilita, ni desde Generalitat ni desde las empresas, formación alguna del modo de actuación o funcionamiento ante un posible caso de Coronavirus.

A todos estos puntos se suma la total negligencia y temeraria medida por parte de las empresas, que obligan a los técnicos a lavar sus equipos en sus propias casas, junto con su ropa personal o la de sus familias.

La situación es insostenible para el sistema de emergencias, cada vez hay un mayor número de alertas, incluso antes del coronavirus, debido a la falta de ambulancias que dejó el recorte de 2013 con el gobierno del Partido Popular, y que ni PSOE ni Compromís han dudado en mantener.

Una vez más la realidad nos demuestra que, ya sea en el día a día o una epidemia, las vidas de los trabajadores a las empresas y los gobiernos les importan más bien poco. Priorizan los costes económicos a la vida de nuestros TES, a quienes tratan como poco más que instrumentos que se rompen. Trabajador, el capitalismo te pone en peligro y te utiliza de moneda de cambio para enriquecer a las empresas, ¡No dejes que te traten como a un objeto prescindible! Sin los trabajadores no hay producción, ni sistema sanitario, ni educación. Los trabajadores somos todo.

¡Organízate frente a los recortes y la precarización!
¡Organízate frente a un sistema que te maltrata!
¡Respeto y solidaridad obrera!


Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en ValènciaDeja un comentario