El poble català diu si a la república catalana i no a l`estat feixista espanyol

image_pdfimage_print

En el dia d’ahir, el nostre poble ha escrit una pàgina històrica en la lluita per l’obtenció de la nostra emancipació nacional. La classe obrera i les classes populars han demostrat una integritat, dignitat i generositat enorme en la lluita contra les forces de repressió de l’estat epanyol, essent, el comportament de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, senzillament, criminals.

L’estat espanyol, dirigit pel reaccionari i corrupte govern de Rajoy, recolzat directament pel PSOE i C’s i, indirectament per l’oportunisme que, o be actua demandant un referèndum pactat amb l’estat espanyol opressor – al que li reconeixen la capacitat de tutela dels drets democràtics de la nostra nació – o be demanen als treballadors fer un NO vergonyant desde la incomprensió de la lluita de classes, ha demostrat que l’únic que pot oferir al nostre poble és la repressió i la violació de tot tipus de drets.

Davant la violència de l’estat reaccionari espanyol, els treballadors hem multiplicat la solidaritat i hem mantingut oberts els col·legis durant tot el cap de setmana. Hem defensat les urnes per exercir el nostre dret a l’autodeterminació, passant per sobre de l’actuació salvatge de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, responsables de 844 ferits i de tot tipus d’humiliacions i violacions dels drets fonamentals de les persones. El nostre partit ha estat present en la defensa de les urnes en col·legis de la província de Barcelona i Girona.

Al criminal comportament del govern i de les forces de repressió de l’estat, concretament Guàrdia Civil i Policia Nacional, hem de sumar-li la indecència dels mitjans de comunicació de l’estat espanyol que han mentit descaradament, manipulat la informació i recolzat obertament la repressió contra el nostre poble. Tot això, unit a l’exaltació del feixisme i la impunitat de les hordes feixistes defineixen, amb claredat, que l’estat espanyol és un estat reaccionari, enemic del poble de Catalunya i de la resta de pobles i nacions de l’estat espanyol, així com enemic del proletariat i de les classes populars.

El Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya recolza la Vaga Nacional Política per la República Catalana, convocada pels sindicats, i fa una crida als treballadors i treballadores a secundar-la i movilitzar-se. Així mateix, el Partit Comunista Obrer de Catalunya, davant el triomf del SI en el referèndum celebrat ahir, exigeix al Govern que compleixi amb les lleis de transitorietat aprovades pel Parlament i que es proclami la República Catalana com estat independent.

Per últim, també volem destacar i agraïr les múltiples mostres de solidaritat de la classe obrera de la resta de pobles de l’estat espanyol i les seves manifestacions de recolzament. Tot i que aconseguim la emancipació nacional, la raó de ser del nostre partit és la conquesta de l’emancipació de la classe obrera catalana i aquesta únicament serà possible units, en virtut del principi de l’internacionalisme proletari, amb la classe obrera de l’estat espanyol, per derrocar a la burgesia i el seu estat, sigui de la nacionalitat que sigui, construint el Socialisme i imposant la dictadura del proletariat, que és la més gran expressió democràtica possible.

Barcelona, a 2 d’octubre de 2017

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA  (P.C.O.C)

 

EL PUEBLO CATALÁN DICE SÍ A LA REPÚBLICA CATALANA Y NO AL ESTADO FASCISTA ESPAÑOL

En el día de ayer, nuestro pueblo escribió una página histórica en la  lucha por la consecución de nuestra emancipación nacional, donde la clase obrera y las clases populares demostraron una integridad, dignidad y generosidad enorme en la pelea contra las fuerzas de represión del estado español, siendo el comportamiento de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sencillamente, criminales.

El estado español dirigido por el reaccionario y corrupto gobierno de Rajoy – apoyados directamente por el PSOE y C’s, e indirectamente por el oportunismo que, o demandaban un referéndum pactado con el opresor estado español, al que le reconocen la capacidad de tutelar los derechos democráticos de nuestra nación, o a aquellos que pedían a los trabajadores hacer un NO vergonzante desde la incomprensión de la lucha de clases  – ha demostrado que lo único que puede ofertar a nuestro pueblo es represión y violación de todo tipo de derecho.

Ante la violencia del estado reaccionario español, los trabajadores  hemos multiplicado la solidaridad y hemos mantenido abiertos los colegios durante todo el fin de semana, hemos defendido las urnas para ejercer nuestro derecho a la autodeterminación, pasando por encima de la salvaje actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, responsables de 844 heridos y de todo tipo de humillación y violación de los derechos elementales de las personas. Nuestro partido ha estado presente en la defensa de las urnas en colegios de la provincia y ciudad de Barcelona y Girona.

A este criminal comportamiento del gobierno y de las fuerzas de represión del estado, concretamente Guardia Civil y Policía Nacional, debemos sumarle la indecencia de los medios de comunicación del estado español, mintiendo descaradamente, manipulando informativamente y apoyando abiertamente la represión contra nuestro pueblo. Todo ello, unido a la exaltación del fascismo y la impunidad de las hordas fascistas definen, con claridad, que el estado español es un estado reaccionario, enemigo del pueblo de Cataluña  y del resto de pueblos y naciones del estado español, así como enemigo del proletariado y de las clases populares.

El Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya apoya la Huelga Nacional Política por la República Catalana convocada por los sindicatos y hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a secundarla y a movilizarse. Así mismo, el Partit Comunista Obrer de Catalunya, ante el triunfo del SI  en el referéndum celebrado ayer, exige al Govern que cumpla con las leyes de transitoriedad aprobadas por el Parlament y que éste proclame la  República Catalana  como estado independiente.

Por último, también debemos destacar las múltiples muestras de solidaridad de la clase obrera del resto de pueblos del estado español y sus manifestaciones de apoyo. Aunque consigamos emanciparnos nacionalmente, la razón de ser de nuestro partido es conquistar la emancipación de la clase obrera catalana y esta únicamente será posible unidos en virtud del principio del internacionalismo proletario con la clase obrera del estado español para derrocar a la burguesía y su estado, sea de la nacionalidad que sea, construyendo el Socialismo e imponiendo la dictadura del proletariado, que es la mayor expresión democrática posible.

Barcelona, a 2 de octubre de 2017

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA  (P.C.O.C)
Deja un comentario